יפוי כח מתמשך

בעשורים האחרונים תוחלת החיים בישראל ובכלל עלתה באופן דרמטי בשל שלל גורמים ובראשן התפתחות הרפואה ויכולת וחובת הרופאים לפעול בכל תנאי להארכת החיים.

כך קורה שיש יותר ויותר אנשים שמאריכים חיים שנים רבות לאחר שמצבם התודעתי נפגם ולאחר שאיבדו את כשירותם המשפטית. הדרך היחידה לנהל את ענייניהם הבריאותיים, הרכושיים וכו', היא מינוי גורם שיקבל את ההחלטות במקומם שיעשה זאת עבורם.

 

עד זמן לא רב, כאשר אדם היה נכנס למצב של חוסר כשרות משפטית, הדרך היחידה שעמדה ליקיריו לסייע לו במצבו, היתה לעתור לבית המשפט למינוי אפוטרופוס "לגופו" (דהיינו לענייני בריאותו) ו/או "לרכושו".

לדרך זו הרבה מאד חסרונות, כרוכה בעלויות ובבירוקרטיה רבה,  והיא ממש לא ידידותית לאדם לו מונה האפוטרופוס ולבן המשפחה שמונה (במקרה הטוב) לסעוד אותו.

 

יפוי הכח המתמשך – כלי משפטי שהתווסף למערכת המשפט שלנו רק בשנת 2018 – פותר זאת. כלי זה גם נותן תוקף לכבודנו כבני אדם ולאוטונומיה שלנו לבחור את דרך הטיפול בנו אם וכאשר נאבד חלילה את כשרותנו. הוא גם יכול לתת תוקף מלא וביטוי להסדרים הרגילים והטבעיים שקיימים במרבית המשפחות ולפיהם בני המשפחה הם המעומדים הטבעיים לקחת על עצמם תפקיד זה והם לא זקוקים לפיקוח ואישור חיצוני של המדינה לכל פעולה שינקטו.

 

בהתאם להסדר זה, יכול כל אחד לקבוע, בעודו בכשירותו המלאה, מי הוא רוצה שישמש כמעין אפוטרופוס לו, לאחר שיקבע הוא כבר אינו כשיר משפטית. בכתב המינוי יכול הממנה לקבוע באיזה תחומים יוכל מיופה כח ("הממונה")  לפעול בשמו ואף לתת לו הוראות מקדימות בנושאים שונים, שאותן יהיה על הממונה למלא. הוראות אלו יהיו בתוקף כל עוד אותו אדם נותר חסר כשרות, והן יתבטלו אם כאשר הוא חזר ל"כשרותו" (למשל בעקבות הרפאותו ממחלה או פציעה קשים).

 

ניתן להתאים כלי הזה לרצון, לתפיסה ולצרכים המשתנים והמיוחדים של כל אחת ואחד: אפשר למנות מיופה כח אדם אחד או יותר; למנותם ביחד או לחוד; למנות מיופה כח חלופי לכל אחד ממיופי הכח הנ"ל; למנות מיופה כח לענייני רכוש בלבד ו/או לענייני בריאות ו/או לעניינים "אישיים"; למנות מיופה כח שונה לכל תחום וכו' וכו'.

 

ניתן גם לתת הנחיות מראש למיופה הכח בנושאים שונים. כך למשל יש כאלה שמנחים את מיופי הכח לדאוג שיטופלו במקרה הצורך בביתם ב"אשפוז ביתי" (ולא בבית החולים); להמשיך לתת בשמם מתנות לילדים, נכדים וכו' כפי שנהוג על ידם; לתת הנחיות מפורטות להמשיך לסייע לבן משפחה בעל צרכים מיוחדים, גם כשהם כבר לא יהיו כשירים לעשות כן; לטפל בחית המחמד שלהם; לחייב את המיופה הכח לידע גורם שלישי על פעולותיו מכח יפוי הכח; להיות בפיקוח של גורם שלישי שיבחרו כולל האפוטרופוס הכללי ועוד ועוד.

כל עוד הממנה כשיר, רשאי הוא לבטל את יפוי הכח או לערוך אחד חדש תחתיו.

 

יצוין שבחוק נקבעו פעולות שמיופה הכח לא יהיה רשאי לעשותן בלא אישור בית המשפט כגון עסקאות במקרקעין, מתן מתנות או תרומות וכיו"ב שעולות על סך כספי שנקבע בחוק והעומד היום על 100,000 ₪ ועוד.

 

דבר חשוב מאד נוסף שמאפיין כלי מיוחד זה:

כאשר מתמלאים התנאים שנקבעו לכניסת יפוי הכח לתוקף, "מנחית" משרד המשפטים הודעה על כך לכל הגורמים הרלוונטיים – קופת החולים, בתי החולים, בנקים, לשכת המקרקעין וכיו"ב – כך שבבוא מיופה הכח לפעול בשם הממנה, קיום יפוי כח מתמשך שנכנס לתוקף כבר מופיע במאגר הנתונים שלהם, ללא צורך בכל פרוצדורה נוספת.

 

 

מי זקוק לערוך יפוי כח מתמשך

 

  • בני הגיל השלישי שבאופן טבעי קיימת הסתברות יותר גבוהה להגעה למצב של הזדקקות לסיוע עקב איבוד כישורים.
  • בני גיל הביניים: גם אנשים בגיל הביניים מאבדים את כשרותם המשפטית באופן זמני או קבוע (תאונת דרכים, טיפול משפטי שהסתבך). במקרים מעין אלו עריכת יפוי כח מתמשך מבעוד מועד, תסייע מאד לטפל במצב שנוצר, הן מבחינת מיפה הכח והן מבחינת היקרים לו.
  • מי שחולה במחלה קשה כגון שטיון (דמנציה), אלצהיימר, ניוון שרירים (ALS), וכד';
  • מי שעומד בפני פרוצדורה רפואית (ניתוח מורכב וכו') שעלולה להביא למגבלות קשות על תפקודו וכשרותו;
  • חד הוריים להבטיח בין השאר שיהיה גורם שנבחר על ידם לטפל בענייניהם לטובת ילדיהם במקרה שחלילה יקלעו לאי כשרות זמנית או קבועה;
  • בני זוג במשפחות מורכבות במטרה להבטיח מבעוד מועד מי יטפל בענייניהם ובאיזה אופן, ובכך למנוע מאבקים ומתחים קשים ומיותרים בענין, בין בני משפחתם המורכבת.
  • אנשים ערירים או בודדים שאין להם משענת משפחתית יציבה במטרה להבטיח שיהיה מי שיטפל בהם ובענייניהם ברוח רצונם, אם חלילה יקלעו לחוסר כשרות זמנית או קבועה.
  • כל מי שרוצה – בכל גיל – להבטיח שגם לאחר שיקלע חלילה למצב של חוסר כשרות, זמנית או קבועה, יהיה מי שיטפל בענייניו השונים, אישיים, בריאותיים ורכושיים, בדרך שתכבד את רצונו וכבודו כאדם.

 

 

איך עורכים יפוי כח מתמשך

 

על יפוי כח מתמשך ניתן לחתום רק בפני עורכי דין ורק בפני כאלו שהוסמכו לערוך אותו על ידי משרד המשפטים.

מיופי הכח חייבים לחתום בטופס על הסכמתם להתמנות לתפקיד זה ולפעול לטובת הממנה בלבד, לפי ההנחיות המיוחדות שזה קבע בכתב המינוי, אם קבע.

 

כאמור, את יפוי הכח המתמשך ניתן לבטל או לתקן בכל עת והוא פוקע עם פטירתו של הממנה וממילא אין הוא משליך בשום אופן על האופן שבו יטופל או יחולק עיזבונו.

 

הדף נערך על ידי עמיר סגל, עו"ד מומחה לסוגיות להיערכות משפטית לגיל השלישי, ירושה וכו'

 

אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי שכן מדובר בהצגה כללית בלבד של הנושא. ייעוץ נכון ומלא חייב להתבסס על העובדות והצרכים הפרטניים (שלעיתים כלל לא מודעים למיועץ…) של כל מקרה.

השימוש בלשון זכר יחיד נעשה לשם הנוחיות בלבד

אולי יש לכם עוד שאלות?

נשמח תמיד לחשוב יחד, להתייחס לשאלותכם – פשוט צרו קשר

התקשרו  073-3742020 או השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם

דילוג לתוכן