האם שריפת גופות חוקית בישראל

על פי בית המשפט הגבוה לצדק והיועץ המשפטי לממשלה – כן.

במדינת ישראל הגיעו לבית המשפט מספר מקרים בנושא צוואות אנשים לשריפת גופתם. בית המשפט אמר, שאם אדם ציווה שישרפו אותו צריך לכבד את צוואתו

במרץ 1996 נחקק חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, ובו נקבע כי כל אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי, אם בחר בכך. יובהר כי קבורה אזרחית אינה בהכרח קבורה חילונית; זהו טקס קבורה שאופיו נקבע על פי  בחירת הנפטר, לפני מותו, או בחירת קרוביו. לפי החוק, "הבחירה יכולה שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת".

למעשה החוק אומר שאין מניעה בישראל משריפת גופה של נפטר. העיקרון הבסיסי על פיו יוחלט אופן הטיפול בגופת נפטר הוא עקרון רצון המת, אותו ניתן ללמוד מצוואה או בכל דרך אחרת (לרבות עדויות בדבר אמירות בעל פה של הנפטר)

משנת 2004 מוצא לקהל השירות של שריפת גופות והוא נבחן על ידי בתי המשפט מספר פעמים ונמצא כחלופה חוקית לקבורה. 

בשנת 2015 נתנו מספר עמדות חשובות על יד בג"ץ והיועץ המשפטי לממשלה לאחר שמשפחת אשה שנפטרה ביקשה למנוע את שריפת גופתה כפי שצוין בצוואתה.

בית המשפט הגבוה לצדק טען:

"ליבתה של הזכות לכבוד המת טמונה באינטרס הנפטר בעודו בחיים, בהגנה על כבודו לכשיילך לעולמו. שורשיו של אינטרס זה בציפייתו הלגיטימית של אדם, בעודו בחייו, כי כבודו, ציפיותיו, רצונותיו ומורשתו, יישמרו ויכובדו גם לאחר פטירתו" … אוסיף כי שורשיה של חובת ההגנה על כבוד המת – ממנה נגזר הצורך לקיים את רצונו – נטועים בזכותו החוקתית של האדם לכבוד ולאוטונומיה אישית " …. " הגוון החוקתי שנושאת חובה זו מעניק לה עליונות נורמטיבית על פני האינטרסים של בני המשפחה, ומוביל להעדפת רצון המת במקרה של התנגשות"

בית המשפט למעשה ברור בגישתו על העליונות המוקנית לקיום רצון המת

בהחלטת בג"צ נאמר:

" לאחר העיון, הגעתי למסקנה כי יש ממש בעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה – כפי שהוצגה בפנינו ובפני הערכאה הדיונית – ועל פיה, אין בדין הנוהג כל איסור על שריפת גופות נפטרים"

ומוסיף בית המשפט " מקרה דנן נדמה כי יש להעניק משקל לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה אשר סבור כי שריפת גופות נפטרים אינה מנוגדת לתקנת הציבור. ראשית, אין איסור בחוק על פרקטיקה זו. שנית, מסתבר כי שריפת גופות נפטרים אינה בגדר "חדשים מקרוב באו", וכי הערכאות שנדרשו לנושא"

בסיום הפסיקה מציין בית המשפט את הבסיס החוקי שהוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – " כיבוד רצון המת, לרבות זכותו על גופו, נטוע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הוא חלק מזכותו של אדם לכבוד ולאוטונומיה. יש לכבדו גם בחייו וגם במותו"

ניתן לקרוא את הפסיקה המלאה באתר נבו או להוריד את הפסיקה מאתר אוניברסיטת ת"א כאן

לאור השנים ניתן למצוא פסיקות נוספות של בית המשפט שהתירו שריפת גופות. לדוגמא:

  • כב' השופט מ' סובל  4230/06 פריד נ' רוזן (28.12.2006), 
  • כב' סגן הנשיא ג' גינת  6082/08 פרקש נ' שרף (7.4.2008)

בשני פסקי דין אלו התירו השופטים את שריפת גופות נפטרים

ניתן גם לקרוא עמדות נוספות על חוקיות שרפית גופות באתר כל זכות

ניתן לקרוא יותר לעומק על עמדת ההלכה לגבי שריפת גופות וההיסטוריה של שריפת גופות ביהדות כאן

 

אנו בבדרכך מנסים לעזור לאנשים להפרד בדרך שלהם. אנו משלבים שירותים של שריפת גופות, מעמדי פרידה מכבדים ומוצרי הנצחה איכותיים.

נשמח לענות על כל שאלה שתעלה בראשכם!

אולי יש לכם עוד שאלות?

נשמח תמיד לחשוב יחד, להתייחס לשאלותכם – פשוט צרו קשר

התקשרו  073-3742020 או השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם

דילוג לתוכן